1. spilta

  spilta, bås för bunden häst.
 2. spilta

  spil`ta subst. ~n spiltor ORDLED: spilt-an
  Svensk ordbok
 3. stall

  stall, utrymme för hästar, mer sällan för andra husdjur.
 4. Cecilie Løveid

  Løveid, Cecilie, född 1951, norsk författare.
 5. strö

  2strö subst. ~et äv. ~t ORDLED: strö-et
  Svensk ordbok
 6. flo

  flo subst. ~n ~ar ORDLED: flo-ar
  Svensk ordbok
 7. tånge

  tång`e subst. ~n tångar ORDLED: tång-en
  Svensk ordbok
 8. bås

  bås subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bås-et
  Svensk ordbok
 9. box

  1box [båk´s] subst. ~en ~ar ORDLED: box-en
  Svensk ordbok
 10. stall

  1stall subst. ~et, plur. ~ el. ibl. ~ar ORDLED: stall-et
  Svensk ordbok