1. Peter Wieselgren

  Wieselgren, Peter,  1800–77, präst, litteraturhistoriker, nykterhetsförkämpe.

 2. hälsopsykologi

  hälsopsykologi, kunskapsområde som utnyttjar psykologiskt vetande i studiet av hälsa och ohälsa hos människan.
 3. Tom Kristensen

  Kristensen, Tom, 1893–1974, dansk författare, kritiker.
 4. John Wesley

  Wesley, John, född 17 juni 1703, död 2 mars 1791, brittisk religiös ledare, grundare av metodismen.
 5. whiskysprucken

  whiskysprucken [vis`- el. wis`-] adj. whiskysprucket whiskyspruckna ORDLED: whisky--spruck-en
  Svensk ordbok
 6. delirium

  deli´rium subst. deliriet ORDLED: de-liri-et
  Svensk ordbok
 7. sprit

  sprit subst. ~en ORDLED: sprit-en
  Svensk ordbok
 8. under

  2un´der adv.
  Svensk ordbok