1. spruta

  spruta är i sjukvårdssammanhang dels en vätskebehållare med en fin nål som sticks genom huden, dels innehållet i det som sprutas in.
 2. spruta

  1spru`ta subst. ~n sprutor ORDLED: sprut-an
  Svensk ordbok
 3. spruta

  2spru`ta verb ~de ~t ORDLED: sprut-ar SUBST.: sprutande, sprutning; sprut (till 1)
  Svensk ordbok
 4. p-spruta

  p-spruta, preventivmedel för kvinnor.
 5. termiskt sprutade skikt

  termiskt sprutade skikt, metalliska eller keramiska skikt som deponerats (genom sprutning) på olika material och föremål för att ge korrosions- och nötningsskydd och termiska barriärer eller för att åstadkomma önskade elektriska eller magnetiska egenskaper.
 6. stickmyggor

  stickmyggor, Culiʹcidae, familj myggor som har världsvid utbredning och omfattar cirka 3 500 arter, varav 49 i Sverige.

 7. assisterad befruktning

  assisterad befruktning är metoder för att behandla personer som inte kan få barn genom samlag.
 8. skunkar

  skunkar, Mephitinae, underfamilj mårddjur med 7–9 arter i Nya världen.
 9. brandstridsmedel

  brandstridsmedel, vapen eller ammunition som verkar genom brand.
 10. strimmig skunk

  strimmig skunk, Mephitis mephitis, art i familjen mårddjur.