1. stadfästa

  sta`dfästa verb stadfäste stadfäst, pres. stadfäster ORDLED: stad--fäst-er SUBST.: stadfästande, stadfästning; stadfästelse
  Svensk ordbok
 2. stadfästelse

  stadfästelse, ålderdomligt ord för fastställelse.
 3. Bank of Japan

  Bank of Japan, Tokyo, Japans centralbank, ursprungligen grundad 1882.
 4. insegel

  insegel (fornsv. insighel ( insighle), av insighla, av medeltidslat. insigillo ’försegla’, av in- och sigill), ett ålderdomligt uttryck (t.ex. förekommande i Bibeln) för ett si­gill­tryck, som har till uppgift att hålla ett dokument obrutet respektive att stadfästa en officiell handling.
 5. corroboratio

  corroboratio, i medeltida brev (diplom) förekommande kortare textparti med uppgift att bestyrka (stadfästa) innehållet.
 6. homologation

  homologation, juridisk beteckning för domstols eller annan offentlig myndighets stadfästande av en rättshandling som företagits av enskilda.
 7. vångalag

  vångalag, skånsk benämning på den arbetsorganisation som reglerade arbetet på gärdena i bysamhället.
 8. förlikning

  förlikning, inom civilrätten ett avgörande av en tvist i godo utan rättslig prövning.
 9. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala

  Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, egentligen Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, samfund stiftat 1881, (kunglig stadfästelse 1896).
 10. Nittonhundrasjutton års Kyrkobibel

  Nittonhundrasjutton års Kyrkobibel, egentligen 1917 års Kyrkobibel, den senaste svenska bibelöversättning som blivit ”gillad och stadfäst av konungen”.