1. status

  status, inom sociologin benämning på en persons ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället.
 2. status

  status, inom medicinen gängse kortform för status praesens (’nuvarande tillstånd’), term för vad som införs i patientjournalen om en patients tillstånd vid ett undersökningstillfälle.
 3. status

  status [sta´- el. sta`-] subst., best. f. ~ el. ~en, äv. neutr. ORDLED: stat-us-en
  Svensk ordbok
 4. Status Quo

  Status Quo, brittisk rockgrupp, bildad i London som The Spectres 1962.

 5. status epilepticus

  status epilepticus, ständigt pågående eller tätt återkommande epileptiska anfall.
 6. status asthmaticus

  status asthmaticus, numera sällan använd benämning på akut, svår astma, astmakris, andnöd med tilltagande utmattning och medvetanderubbning på grund av syrebrist och cirkulationssvikt som inte förbättras av ordinär akutbehandling.
 7. status quo

  status quo (latin), egentligen tillstånd vari (något befunnit sig tidigare), numera med innebörden ’oförändrat tillstånd’.
 8. neurologisk status

  neurologisk status, nervstatus , neurologisk undersökning som syftar till att utreda utbredningen och arten av en neurologisk sjukdom eller skada.
 9. statusgrupp

  statusgrupp, individer som på basis av gemensam livsstil, status och kulturella värderingar känner samhörighet och gruppidentitet.
 10. statusmål

  statusmål, inom juridiken rättegång som syftar till att bestämma personers status i familjerättsligt hänseende.