1. Steen

  Steen, i Sydafrika benämning på druvsorten Chenin Blanc.
 2. Steen Steensen Blicher

  Blicher, Steen Steensen, 1782–1848, dansk författare, lantpräst på Jylland.
 3. Steen Eiler Rasmussen

  Rasmussen, Steen Eiler, 1898–1990, dansk arkitekt och författare, professor i byggnadskonst vid konstakademin i Köpenhamn 1938–68.
 4. Paprika Steen

  Steen, Kirstine (Paprika), född 1964, dansk skådespelerska och filmregissör.

 5. Jan Steen

  Steen, Jan, 1626–79, nederländsk genremålare, verksam i Leiden, Haag, Delft och Haarlem.
 6. Sverre Steen

  Steen, Sverre, 1898–1983, norsk historiker, professor vid Oslo universitet 1938–65.
 7. Anitra Steen

  Steen, Anitra, född 1949, ämbetsman och företagsledare, VD för Systembolaget 1999–2009.

 8. Vagn Steen

  Steen, Vagn, 1928–2016, dansk författare.

 9. Eliel Steen

  Steen, Eliel, 1925–2005, miljöforskare, professor i ekologisk miljövård vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, 1973–91.
 10. Johannes Steen

  Steen, Johannes, 1827–1906, norsk skolman och politiker.