1. vibration

  vibration, svängningsrörelse i mekaniskt system.
 2. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 3. Hammurabi

  Hammurabi, troligen 1792–1750 f.Kr., kung av Babylon, son till företrädaren Sin-muballit.
 4. stele

  stele, arkeologisk och antikhistorisk benämning på upprättstående rektangulär, ofta gavelförsedd stenplatta, prydd med bild, inskrift eller båda i kombination.

 5. Hammurabis lag

  Hammurabis lag, Codex Hammurabi, samling lagtexter utfärdade av den babyloniske kungen Hammurabi på 1700-talet f.Kr.
 6. RNA

  RNA, ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna.
 7. maya

  maya, sammanfattande benämning på de folk i Centralamerika som talar mayaspråk (se även huasteker).

 8. mobilisera

  mobilisera, inom medicinen: göra rörlig, t.ex. en stel led.
 9. ideal

  ideal, något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt.
 10. flygplan

  flygplan är en flygmaskin med stela (fasta) vingar.