1. Marika Stiernstedt

  Stiernstedt, Maria ( Marika), pseudonymen Mark Stern, 1875–1954, författare.
 2. flickbok

  flickbok, skildring om och för unga kvinnor, företrädesvis av medelklass, som i sin klassiska utformning ofta beskriver huvudpersonens utveckling från barnsligt uppror (”yrhätta”) till social mognad och försoning med tidens kvinnoideal.
 3. Ludvig Lubbe Nordström

  Nordström, Ludvig (” Lubbe”), född 25 februari 1882, död 15 april 1942, författare och journalist.
 4. Tor Bonnier

  Bonnier, Tor, 1883–1976, bokförläggare; jämför släktartikel Bonnier.
 5. myntkabinett

  myntkabinett, benämning på en i regel offentlig samling av mynt, medaljer och andra numismatiska objekt.
 6. Carl Cederström

  Cederström, Carl, född 5 mars 1867, död 29 juni 1918, friherre, flygpionjär, även kallad flygbaronen; jämför släktartikel Cederström.

 7. Margaretha Fahlgren

  Fahlgren, Margaretha, född 1952, litteraturvetare, professor vid Uppsala universitet sedan 2000.
 8. Tisdagsklubben

  Tisdagsklubben, hemlig antinazistisk sammanslutning 1940–45, grundad av författaren Amelie Posse som förberedelse för en svensk motståndsrörelse.
 9. tiotalet

  tiotalet, 10-talet, litteraturhistorisk benämning på 1910-talets litteratur och författare, främst med avseende på decenniets samhällsfokuserade, realistiska diktning.
 10. adelsvapen

  adelsvapen, heraldiskt vapen, tillhörande en adelsman.