1. stilig

  sti`lig adj. ~t ORDLED: stil-ig
  Svensk ordbok
 2. stil

  stil, i uttrycken gamla stilen och nya stilen, benämning på julianska respektive gregorianska kalendern.
 3. stil

  stil är ett typiskt sätt att göra något, till exempel inom musik, litteratur, konst och mode.
 4. stil

  stil, äldre term för skriftligt översättningsprov eller, i uttrycket svensk stil, för uppsatsskrivning.
 5. stil

  stil, oprecis term för typografisk form av alla de slag.
 6. stila

  sti`la verb ~de ~t ORDLED: stil-ar SUBST.: stilande
  Svensk ordbok
 7. stil

  stil subst. ~en ~ar ORDLED: stil-en
  Svensk ordbok
 8. kursiv stil

  kursiv stil innebär att bokstäverna lutar åt höger.
 9. geometrisk stil

  geometrisk stil, dekorstil som använder raka linjer och regelbundna cirkelornament.
 10. gustaviansk stil

  gustaviansk stil, den ledande stilen i arkitektur, inredning och konsthantverk under Gustav III:s tid.