1. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 2. huggorm

  huggorm, Vipera berus, art i familjen huggormar.
 3. El Salvador

  El Salvador, stat vid stillahavskusten i Centralamerika.

 4. havsörn

  havsörn, Haliaeetus albicilla, art i familjen hökfåglar.

 5. Lima

  Lima, huvudstad i Peru; 9,6 miljoner invånare (2018) i storstadsområdet (inklusive hamnstaden Callao).

 6. Los Angeles

  Los Angeles, ofta förkortat L.A., stad i delstaten Kalifornien, USA; 4 miljoner invånare (2016), i storstadsområdet 13,3 miljoner invånare.

 7. Mexico

  Mexico är ett land i södra Nordamerika.

 8. tempererad regnskog

  tempererad regnskog, regnskog utanför de tropiska–subtropiska zonerna (se karta regnskog), bl.a. på Tasmanien och Nya Zeeland samt i södra Chile.
 9. Francisco Pizarro

  Pizarro, Francisco, 1478–1541, spansk conquistador, Perus erövrare.
 10. havsutter

  havsutter, Enhydra lutris, art i rovdjursfamiljen mårddjur.