1. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 2. El Salvador

  El Salvador, stat vid stillahavskusten i Centralamerika.

 3. huggorm

  huggorm, Vipera berus, art i familjen huggormar.
 4. Los Angeles

  Los Angeles, ofta förkortat L.A., stad i delstaten Kalifornien, USA; 4 miljoner invånare (2016), i storstadsområdet 13,3 miljoner invånare.

 5. havsörn

  havsörn, Haliaeetus albicilla, art i familjen hökfåglar.

 6. tempererad regnskog

  tempererad regnskog, regnskog utanför de tropiska–subtropiska zonerna (se karta regnskog), bl.a. på Tasmanien och Nya Zeeland samt i södra Chile.
 7. Mexico

  Mexico är ett land i södra Nordamerika.

 8. båt

  båt, farkost för färd på vatten, framdriven med hjälp av paddlar, åror, segel eller motor och som uppfyller Arkimedes princip.
 9. Lima

  Lima, huvudstad i Peru; 9,6 miljoner invånare (2018) i storstadsområdet (inklusive hamnstaden Callao).

 10. Francisco Pizarro

  Pizarro, Francisco, 1478–1541, spansk conquistador, Perus erövrare.