1. strax

  strax adv.
  Svensk ordbok
 2. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 3. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 4. Tycho Brahe

  Brahe, Tycho (Tyge), född 14 december 1546, död 24 oktober 1601, dansk astronom; jämför släktartikel Brahe.
 5. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 6. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 7. Aralsjön

  Aralsjön, avloppslös sjö i Uzbekistan och Kazakstan.
 8. Joe Biden

  Biden, Joseph (Joe), född 20 november 1942, amerikansk politiker (demokrat), senator för Delaware 1973–2009, vicepresident 2009–17, president sedan 2021.

 9. Steve Jobs

  Jobs, Steven (Steve), 1955–2011, amerikansk entreprenör i datorbranschen, halvbror till författaren Mona Simpson.

 10. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.