1. strax

  strax adv.
  Svensk ordbok
 2. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 3. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 4. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 5. Fidel Castro

  Castro, Fidel, född 13 augusti 1926 eller 1927, död 26 november 2016, kubansk politiker, landets ledare 1959–2008, bror till Raúl Castro.

 6. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 7. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 8. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 9. Aralsjön

  Aralsjön, avloppslös sjö i Uzbekistan och Kazakstan.
 10. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.