1. strukturera

  strukture´ra verb ~de ~t ORDLED: strukt-ur-er-ar SUBST.: strukturerande, strukturering
  Svensk ordbok
 2. Hiroshima – min älskade

  Hiroshima – min älskade, originaltitel Hiroshima mon amour, fransk-japansk film i regi av Alain Resnais (premiär 1959).

 3. Alain Resnais

  Resnais, Alain, 1922–2014, fransk filmregissör.
 4. faktaruta

  faktaruta, benämning på en i en trycksak visuellt fristående strukturerad text med basfakta.
 5. funktionell morfologi

  funktionell morfologi, biologisk forskningsgren inom vilken man studerar anatomiska strukturers funktionella aspekter, dvs. man studerar organismernas strukturer i relation till hur de används.
 6. gravitationell instabilitet

  gravitationell instabilitet, astrofysikaliskt fenomen som uppträder i flera sammanhang.
 7. massage

  massage, strukturerad beröring i ett bestämt syfte.
 8. Comal

  Comal, Common algorithmic language, programspråk för datorer, utvecklat av dansken B. Christensen 1973.
 9. EFG Investment Bank AB

  EFG Investment Bank AB, EFG, Stockholm, kapitalförvaltningsbank som är en del av EFG Bank, vilken är en global aktör inom aktiehandel, strukturerade instrument och kapitalförvaltning.
 10. personperception

  personperception, den process varigenom vi bildar oss uppfattningar om oss själva och om andra personers känslor, egenskaper och attityder.