1. studsare

  studsare, kulvapen avsett för jakt.
 2. studsa

  studsa [stut`sa] verb ~de ~t ORDLED: studs-ar SUBST.: studsande, studsning; studs
  Svensk ordbok
 3. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).

 4. piano

  piano, klaverinstrument, där tonen alstras genom att en hammare studsar mot strängen då tangenten trycks ned.
 5. eko

  eko är ett ljud från en ljudkälla som har reflekterats mot ett föremål i närheten.
 6. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd är ett tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.

 7. gas

  gas är ett ämne vars molekyler inte alls hänger samman.

 8. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.
 9. skotten i Sarajevo

  skotten i Sarajevo kallas ibland mordattentatet 28 juni 1914 mot Österrike–Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans hustru Sophie.

 10. studsare

  studsare [stut`s-] subst. ~n äv. studsarn, plur. ~, best. plur. studsarna ORDLED: studs-ar-en
  Svensk ordbok