1. stumpa

  stum`pa subst. ~n stumpor ORDLED: stump-an
  Svensk ordbok
 2. fikonspråk

  fikonspråk, hemligt lekspråk som man talar genom att dela ord efter den första betonade vokalen, sätta fi- före den andra delen och placera resultatet främst samt sätta -kon efter den första delen.
 3. cricket

  cricket, kricket, engelskt slagbollspel av utpräglat taktisk karaktär.

 4. regeneration

  regeneration, den process genom vilken förlorad vävnad ersätts genom nybildning av strukturellt och funktionellt identiska celler.

 5. invagination

  invagination, kirurgisk åtgärd som innebär att ett organ stjälps in i ett annat, t.ex. när stumpen efter det kirurgiskt avlägsnade maskformiga bihanget (appendix) invagineras i blindtarmen.
 6. matsvampar

  matsvampar, svampar som används som födoämne eller krydda.
 7. stump

  stump subst. ~en ~ar ORDLED: stump-en
  Svensk ordbok
 8. havsspindlar

  havsspindlar, Pycnogonida, klass i leddjursunderstammen palpkäkar.
 9. filthatt

  filthatt, huvudbonad av hopfiltade djurhår, tillverkad i Europa sedan antiken.
 10. Håkan Serner

  Serner, Håkan, 1933–84, skådespelare.