1. Sture

  Sture, släkt härstammande från den halländske riddaren Nils Sture ( död tidigast 1393).
 2. Sture

  Sture, mansnamn av svenskt ursprung, sannolikt identiskt med ett tillnamn Sture, bildat till verbet stura ’vara egensinnig’.
 3. Sture

  Sture, släkt härstammande från den i Småland boende riddaren Magnus Sture ( död mellan 1416 och 1419).
 4. Sture

  Sture, dansk släkt.
 5. Sture

  Sture, släkt härstammande från riksrådet Anund Sture (död 1360 eller 1361).
 6. Sture

  Sture, benämning på ättlingar till släkten Natt och Dag, vilken länge inte hade något släktnamn.
 7. Sture Allén

  Allén, Sture, född 1928, språkforskare, professor i språkvetenskaplig databehandling i Göteborg 1972–93.
 8. Sture Lagerwall

  Lagerwall, Sture, 1908–64, skådespelare och teaterledare.
 9. Sture Johannesson

  Johannesson, Sture, 1935–2018, grafisk bildkonstnär.

 10. Sture Dahlström

  Dahlström, Sture, 1922–2001, författare.