1. successiva relevansens princip

  successiva relevansens princip, processrättslig princip som innebär att den part i en rättegång som har åberopsbördan för ett sakförhållande i vissa fall inte behöver åberopa detta förrän förhållandet ifråga blivit relevant genom motpartens agerande.
 2. successiv

  successiv [suk´s- äv. -i´v] adj. ~t ORDLED: suc-cess-iv
  Svensk ordbok
 3. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 4. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 5. successivbildning

  successivbildning, bolagsbildning där stiftarna vänder sig till utomstående med erbjudande att teckna aktier.
 6. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 7. pyramid

  pyramid är en egyptisk kungagrav.

 8. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 9. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 10. Michelangelo

  Michelangelo, egentligen Michelangelo Buonarroti, född 6 mars 1475, död 18 februari 1564, italiensk bildkonstnär, arkitekt, diktare.