1. Suezkrisen

  Suezkrisen, konflikten 1956 mellan Egypten, Israel, Storbritannien och Frankrike.

 2. Suezkanalen

  Suezkanalen, en av världens viktigaste sjöförbindelser vilken sträcker sig från Port Said vid Medelhavet till Suez (Bur Tawfiq) vid Röda havet.
 3. Sue Grafton

  Grafton, Sue, 1940–2017, amerikansk författare.

 4. Suecia antiqua et hodierna

  Suecia antiqua et hodierna (lat., ’Det forna och nuvarande Sverige’), topografiskt planschverk över stormaktstidens Sverige.
 5. Suede

  Suede, brittisk rockgrupp bildad 1989 i London av bland andra sångaren Brett Anderson (född 1967) och gitarristen Bernard Butler (född 1970).

 6. Suez

  Suez, arabiska as-Suways, stad i nordöstra Egypten; 547 400 invånare (2010).
 7. Sue Townsend

  Townsend, Susan (Sue), 1946–2014, brittisk författare.
 8. Eugène Sue

  Sue, Marie-Joseph ( Eugène), 1804–57, fransk författare.
 9. Suetonius

  Suetonius (Gajus Suetonius Tranquillus), romersk författare, samtida med kejsar Hadrianus (76–138 e.Kr.), för vilken han en tid tjänstgjorde som chef för den kejserliga korrespondensen.

 10. Suezmax

  Suezmax, kategoribeteckning för fartyg vars storlek begränsats med hänsyn till Suezkanalens farbara bredd och djup.