1. supernova

  supernova, våldsamt exploderande stjärna; explosionen kan innebära slutet för stjärnans aktiva liv.
 2. Super Bowl

  Super Bowl, finalen i professionell amerikansk fotboll, 1966/67–1969/70 mellan segrarna i National Football League (NFL) och American Football League, från och med 1970/71 mellan segrarna i NFL:s två grupper.

 3. Super Mario Bros

  Super Mario Bros , datorspelsfigurer, se Mario.
 4. superpositionsprincipen

  superpositionsprincipen, princip i strukturmekaniken enligt vilken effekten av flera laster på ett bärverk kan beräknas som summan av effekterna av de enstaka lasterna.
 5. superjättestjärna

  superjättestjärna, superjätte, överjättestjärna, överjätte, mycket ljusstark och stor stjärna.
 6. supersymmetri

  supersymmetri, SUSY, hypotetisk symmetri som kan finnas bland elementarpartiklar.
 7. superlegering

  superlegering, legering som används vid mycket höga temperaturer (över 1 000 °C).
 8. supernovarest

  supernovarest, gasmassa som utgör resterna efter en supernovaexplosion och som hastigt expanderar.
 9. superoxiddismutas

  superoxiddismutas, SOD, enzym som katalyserar omvandling av superoxidradikaler till väteperoxid och syre och därigenom spelar en viktig roll i cellens försvar mot reaktivt syre.
 10. supermakt

  supermakt, benämning från 1960-talet till slutet av 1980-talet på det nukleära avskräckningsspelets två huvudkontrahenter Sovjetunionen och USA.