1. svälja

  sväl`ja verb svalde svalt, pres. sväljer ORDLED: svälj-er SUBST.: sväljande, sväljning
  Svensk ordbok
 2. sväljarfiskar

  sväljarfiskar, Chiasmodontidae , familj fjärsinglika fiskar med 15 arter, alla djuphavsfiskar; vid Europas kuster finns fem arter.
 3. sväljarålar

  sväljarålar, Saccopharyngidae , familj pelikanålsartade fiskar med nio arter.
 4. smaksinne

  smaksinne är det sinne som gör att människor och andra djur kan känna smak.

 5. blåsfiskar

  blåsfiskar, kulfiskar, Tetraodontidae, familj blåsfiskartade fiskar med ca 120 arter, de flesta marina.
 6. omnivor

  omnivor, detsamma som allätare.
 7. endoskopi

  endoskopi, metod att med kikarinstrument ( endoskop) undersöka organ och kroppshålor från insidan.
 8. maskmollusker

  maskmollusker, Aplacophora, klass marina blötdjur med 320 arter maskformiga eller korvlika djur, från ett par millimeter till 30 cm långa, med skinnet klätt med små kalknålar.
 9. per os

  per os (latin), genom munnen; per os tillförda läkemedel är sådana som sväljs (tabletter, kapslar, piller, suspensioner eller lösningar).
 10. svalde

  svalde se svälja
  Svensk ordbok