1. sympatiska nervsystemet

  sympatiska nervsystemet, del av det autonoma nervsystemet.
 2. sympatisk gränssträng

  sympatisk gränssträng, truncus sympathicus, del av det sympatiska nervsystemet.
 3. sympatiska ganglier

  sympatiska ganglier, nervknutar (ansamlingar av nervceller) tillhörande det sympatiska nervsystemet.
 4. sympatisk

  sympa´tisk adj. ~t ORDLED: sym-pat-isk
  Svensk ordbok
 5. sympatisk reflexdystrofi

  sympatisk reflexdystrofi, långvarig, ofta avsevärt funktionsstörande och svårbehandlad smärta som kan uppkomma efter en skada, oftast i området arm–hand.
 6. noradrenalin

  noradrenalin, en katekolamin, en biogen amin som är den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet.

 7. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 8. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 9. dopamin

  dopamin, 3,4-dihydroxifenyletylamin, katekolamin som fungerar som signalsubstans i nervsystemet hos flertalet djurarter och hos människan.

 10. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).