1. tänkbar

  tänk`bar adj. ~t ORDLED: tänk-bar
  Svensk ordbok
 2. konsekvensetik

  konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet hos dess konsekvenser, vanligen relativt värdena hos alternativens konsekvenser.
 3. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 4. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 5. Västergötland

  Västergötland, landskap i Götaland.

 6. ödlor

  ödlor, Sauria [sau-], syn. Lacertilia, underordning i kräldjursordningen fjällreptiler.

 7. massutdöende

  massutdöende, skeende där representanter för vissa organismgrupper relativt hastigt dör ut.

 8. scenario

  scenario, inom framtidsforskningen en systematisk beskrivning av en möjlig framtida situation och av en tänkbar utveckling från dagens tillstånd fram till den beskrivna situationen.
 9. klimatscenario

  klimatscenario, modellbaserad beskrivning av en tänkbar framtida utveckling av klimatet. 

 10. Io

  Io, Jupiter I, den innersta av planeten Jupiters stora, s.k. galileiska månar, en av solsystemets märkligaste himlakroppar.