1. TCO

  TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, politiskt obunden facklig centralorganisation som fungerar som tjänstemannarörelsens företrädare i samhällspolitiska frågor.
 2. TCO-S

  TCO-S, TCO:s statstjänstemannasektion, inrättades som samverkansorgan inom TCO vid dess tillkomst 1944.
 3. LO-TCO Biståndsnämnd

  LO-TCO Biståndsnämnd, samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingsarbete mellan LO och TCO.
 4. TCO-OF

  TCO-OF, TCO:s förhandlingsråd för offentliganställda , fackligt samverkansorgan, sedan 1998 Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR).
 5. T Coraghessan Boyle

  Boyle, Thomas Coraghessan, född 1948, amerikansk författare.
 6. fackförening

  fackförening, även kallat fack, är en förening för människor som arbetar på samma arbetsplats eller i samma bransch ( fackförbund).
 7. ekonomisk demokrati

  ekonomisk demokrati, medborgarnas möjligheter att påverka den ekonomiska utvecklingen i stort eller den egna arbetsplatsens ekonomiska beslut.
 8. tjänsteman

  tjänsteman, löntagare med vanligen arbetsledande eller förvaltande arbete.
 9. avtalsförhandling

  avtalsförhandling, överläggning mellan parterna på arbetsmarknaden om slutande av kollektivavtal.
 10. datorisering

  datorisering, den vedertagna benämningen på den sedan början av 1950-talet pågående process där datorer tas i anspråk för allt fler uppgifter.