1. TNT

  TNT, förkortning för trinitrotoluen, se trotyl.
 2. TNT

  TNT, Turner Network Television, amerikansk TV-kanal, grundad 1988 av Ted Turner men sedan 1996 en del av Time Warner Inc.
 3. initiator

  initiator, kemiskt ämne med sådan reaktivitet att det kan sätta igång en kemisk reaktion, såsom polymerisation, oxidation eller detonation.
 4. trotyl

  trotyl, TNT, 1,3,5-trinitrotoluen, CH3C6H2(NO2)3, gult, fast, militärt explosivämne med densiteten 1 650 kg/m3 och smältpunkten 81 °C.

 5. sprängämne

  sprängämne, i allmänt språkbruk ett ämne eller blandning av ämnen som vid antändning sönderfaller explosivt och utvecklar varma gaser under mycket högt tryck.
 6. Ted Turner

  Turner, Robert Edward ( Ted), född 1938, amerikansk medieägare och seglare.
 7. Time Warner Inc.

  Time Warner Inc., New York, amerikansk mediekoncern, bildad 1989 genom en sammanslagning av förlagskoncernen Time Inc. och mediekonglomeratet Warner Communications Inc. (se Warner Bros).

 8. cyklonit

  cyklonit, vitt, kristallint ämne som framställs genom behandling av hexametylentetramin med ett nitreringsreagens, t.ex. rykande salpetersyra.
 9. trotyl

  troty´l subst. ~en ORDLED: trot-yl-en
  Svensk ordbok