1. ta i

  ta i´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it
  Svensk ordbok
 2. Peter I

  Peter I (ryska Pjotr Aleksejevitj), kallad ”Peter den store” (Velikij), född 9 juni 1672, död 8 februari 1725, rysk tsar från 1682, kejsare (imperator) från 1721, son till Aleksej Michajlovitj.
 3. Taiwan

  Taiwan, Republiken Kina, stat i Östasien (angående Taiwans folkrättsliga status se Statsskick och politik).

 4. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 5. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 6. taiga

  taiga, annan stavning av tajga.
 7. TA

  TA, Tidningarnas Arbetsgivareförening , uppgick 1994 i Tidningsutgivarna.
 8. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 9. Maria I

  Maria I (engelska Mary I), Maria Tudor, kallad ”Maria den blodiga” (Bloody Mary), 1516–58, drottning av England från 1553, dotter till Henrik VIII och Katarina av Aragonien.

 10. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.