1. tablett

  tablett, ett stycke textil som läggs under varje kuvert på ett matbord i stället för en hel duk eller som skydd för denna.
 2. tablett

  tablett, läkemedelsform innehållande en bestämd mängd verksam substans att tas in genom munnen (peroralt).
 3. tablett

  tablett´ subst. ~en ~er ORDLED: tabl-ett-en
  Svensk ordbok
 4. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 5. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 6. östrogener

  östrogener, estrogener, östrogena hormoner, samlingsbenämning på en grupp kvinnliga (honliga) könshormoner.

 7. härdplast

  härdplast, plast som efter härdning inte kan smältas, dvs. omformas.
 8. placebo

  placebo, inom medicinen benämning på något som används i en behandlingsåtgärd men som inte anses ha någon reell biologisk effekt på en sjukdomsprocess eller på sjukdomssymtom.
 9. paracetamol

  paracetamol, N-acetyl- p-aminofen, acetaminofen, läkemedel med smärtstillande och febernedsättande verkan.
 10. antioxidant

  antioxidant kallas ett ämne som kan skydda mot syreradikaler.