1. Tage Erlander

  Erlander, Tage, född 13 juni 1901, död 21 juni 1985, politiker (socialdemokrat), statsminister 1946–69.

 2. Tage Danielsson

  Danielsson, Tage, född 5 februari 1928, död 13 oktober 1985, underhållare, filmregissör och författare.
 3. tagel

  tagel, långa, grova och ganska styva hår från man och svans hos hästdjur samt från svans hos nötkreatur, t.ex. jak.
 4. Tage Lindbom

  Lindbom, Tage, 1909–2001, fil.dr, historiker och författare, chef för Arbetarrörelsens arkiv 1938–65.
 5. Tage

  Tage, mansnamn av danskt ursprung motsvarande forndanska Taki, ursprungligen ett binamn ’borgensman’ (egentligen ’mottagare’) bildat av verbet taka ’taga’.
 6. Tages

  Tages, popgrupp, bildad 1963 av Tommy Blom (1947–2014), Göran Lagerberg (född 1947), Danne Larsson (född 1948), Anders Töpel (född 1947) och Freddie Skantze (född 1945).

 7. tagellavar

  tagellavar, Alectoria och Bryoria, släkten busklavar med ca 15 arter i Sverige (tidigare sammanförda till släktet A.).
 8. Tage Thiel

  Thiel, Tage, 1909–90, författare, affärsman, son till Ernest Thiel.
 9. Tage Voss

  Voss, Tage, 1918–2017, dansk läkare och författare.

 10. Tage Nilsson

  Nilsson, Tage, 1905–86, geolog, laborator vid Lunds universitet 1948–69, professor i kvartärgeologi 1969–71.