1. arabiska våren

  arabiska våren, sammanfattande benämning på de nationella uppror som inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2011.

 2. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 3. Alaa al-Aswany

  al-Aswany, Alaa, arabiska ˙Alāʻ al-ʻAswānī, född 1957, egyptisk författare.
 4. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 5. Bahrain

  Bahrain, stat i Persiska viken.

 6. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.