1. tankesmedja

  tankesmedja, engelska think-tank, institut, företag eller grupp som utvecklar nya långsiktiga idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter i den offentliga debatten.
 2. Tankebyggarorden

  Tankebyggarorden, litterärt sällskap.
 3. tanka

  tanka , (jap., ’kort dikt’), japansk diktform, bestående av 31 stavelser (5–7–5–7–7).
 4. tankestörning

  tankestörning, egentligen alla former av störning av tankarnas innehåll och tänkandets förlopp men i praktiken de störningar av tänkandets förlopp (även kallade formella tankestörningar) som är karakteristiska för schizofreni.
 5. tankstreck

  tankstreck, skiljetecken (–) som till formen är längre än bindestrecket (divisen).

 6. tank

  tank, pluralis tanks, ursprungligen täckord för stridsvagn, då sådana sattes in i strid 1916; det blev senare officiell benämning i bl.a. engelska och ryska språken.
 7. Tankred

  Tankred (franska Tancrède), Tankred av Hauteville, född ca 1076, död 1112, italonormandisk korsfarare.
 8. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 9. tankelyrik

  tankelyrik, vanligen en kort, koncentrerad form av reflexionsdikt.
 10. tankfartyg

  tankfartyg, bulkfartyg avsett för flytande laster såsom råolja, vatten, kemikalier och flytande livsmedel.