1. tankfartyg

  tankfartyg, bulkfartyg avsett för flytande laster såsom råolja, vatten, kemikalier och flytande livsmedel.

 2. tankfartyg

  tank`fartyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tank--far-tyg-et
  Svensk ordbok
 3. T/T

  T/T, förkortning för engelska turbine tanker, placerad omedelbart före namnet på turbinmaskindrivet tankfartyg.
 4. trängfartyg

  trängfartyg, fartyg avsett för marin underhållstjänst, t.ex. förrådsfartyg, tankfartyg, bogserbåt, ubåtsbärgningsfartyg och logementsfartyg.
 5. Nordsjön

  Nordsjön, randhav till Atlanten beläget på den nordvästeuropeiska kontinentalsockeln.
 6. skepp

  skepp, inom sjöfarten benämning med vidsträckt betydelse som sedan länge använts av yrkesfolk, utan hänsyn tagen till rigg eller framdrivningsmedel, t.ex. flaggskepp och slagskepp.
 7. enkelbotten

  enkelbotten (engelska single bottom), bottenkonstruktion på fartyg.
 8. dödvikt

  dödvikt, den sammanlagda vikten i ton av den last och det bränsle ett fartyg förmår bära då det nedlastas till största tillåtna djupgående, dvs. lastmärket.
 9. supertanker

  supertanker, mycket stort tankfartyg.
 10. kofferdam

  kofferdam, spärr som hindrar läckage eller inträngning av vätska eller gas; speciellt om anordningar i form av vattentäta rum eller celler på örlogs- och tankfartyg men också om t.ex. tillfälligt uppbyggda fördämningar i hamnar.