1. Tchadsjön

  Tchadsjön, arabiska Bahr as-Salam, sjö i nordvästra Centralafrika mellan Niger, Tchad, Kamerun och Nigeria.

 2. Tchad

  Tchad, stat i Centralafrika.

 3. HDI

  HDI, Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.

 4. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 5. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 6. tchadspråk

  tchadspråk, gren av den afroasiatiska språkfamiljen.
 7. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 8. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 9. låginkomstland

  låginkomstland, land som har en bruttonationalinkomst (BNI) per capita som är lägre än 1 026 US dollar (2020).

 10. Kongokrigen

  Kongokrigen, serie av konflikter i Kongo (Kinshasa) sedan 1996, med upprinnelse i etniska konflikter i östra Kongo.