1. Tea

  Tea, Thea, kvinnonamn, kortform av Dorotea, Teodora och Teresia.
 2. tea gown

  tea gown, klänning i mjukare stil, i bruk från ca 1870.
 3. Tea Party-rörelsen

  Tea Party-rörelsen, benämning på en nykonservativ/libertariansk politisk rörelse i USA.
 4. tea tree-olja

  tea tree-olja, olja som utvinns ur blad och grenspetsar från växtarten teoljebuske ( Melaleuca [-le uka] alternifolia), som ingår i floran i Australien och där kallas Tea tree eftersom kolonisatörerna ibland skall ha använt bladen till te.
 5. Boston Tea Party

  Boston Tea Party kallas ett intermezzo 16 december 1773, då nordamerikanska kolonister i skydd av mörkret och förklädda till indianer bordade ett brittiskt fartyg i Bostons hamn och kastade dess last av te överbord.

 6. five-o’clock tea

  five-o’clock tea, afternoon tea, engelsk benämning på mellanmål mellan lunch och sen middag.
 7. teatermuseum

  teatermuseum, samling av dekorskisser, dräkter, foton, pjäshäften, program o.d., under tidigare sekler vanligen hopbragt av någon intresserad privatperson.
 8. Teaterförbundet

  Teaterförbundet, TF, fackförbund inom TCO som organiserar skådespelare och andra personalgrupper inom teater, media och film, grundat 1894.
 9. teatercensur

  teatercensur, förhandsgranskning av för offentligt uppförande avsedda dramatiska verk.
 10. teater

  teater är en form av konst där skådespelare uppträder inför publik och spelar personer som är med om olika händelser.