1. teater

  teater är en form av konst där skådespelare uppträder inför publik och spelar personer som är med om olika händelser.
 2. teater

  tea´ter subst. ~n teatrar ORDLED: teatr-ar
  Svensk ordbok
 3. Teater 23

  Teater 23, fri teatergrupp i Malmö.
 4. Teater Västernorrland

  Teater Västernorrland, regionteater, startad 1972 som turnerande teater med säte i Härnösand.
 5. Teater Halland

  Teater Halland, regionteater i Halland med hemmascen i Varberg.
 6. Teater Schahrazad

  Teater Schahrazad, experimentell teatergrupp som verkade 1976–86 under ledning av regissören Wilhelm Carlsson.

 7. Teater nio

  Teater nio, egentligen Teater 9 , fri grupp i Stockholm, bildad 1969, känd för sin avantgardistiska aptit på nya och djärva teaterformer.
 8. TV-teater

  TV-teater, TV-drama, teaterföreställningar och annan dramatik primärt producerad för visning i TV.
 9. sovjetisk teater

  sovjetisk teater, se Sovjetunionen (Teater).

 10. hinduisk teater

  hinduisk teater, se Indien (Drama och teater).