1. vind

    vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan.
  2. front

    front, den lutande gränszonen mellan två luftmassor av olika temperatur (egentligen densitet), ett av grundbegreppen inom meteorologin.
  3. luftmassa

    luftmassa, luftvolym som i fysikaliskt hänseende är homogen och som är några km tjock och några tusental km i horisontell utsträckning.