1. Tevere

  Tevere, det italienska namnet på floden Tibern, Italien.
 2. teveronika

  teveronika, teärenpris, ibland mormors glasögon, Veronica chamaedrys, art i familjen grobladsväxter.
 3. TV

  TV, tv, teve, förkortning för television.
 4. teve

  teve el. TV [te`ve långt andra e] subst. ~n, ~ar el. ~; kortform för television, televisionsapparat ORDLED: teve-ar
  Svensk ordbok
 5. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 6. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.
 7. teveapparat

  te`veapparat subst. ~en ~er ORDLED: teve--ap-par-at-en
  Svensk ordbok
 8. teveövervakning

  te`veövervakning subst. ~en ORDLED: teve--över-vak-ning-en
  Svensk ordbok
 9. tevetittare

  te`vetittare subst. ~n äv. tevetittarn, plur. ~, best. plur. tevetittarna ORDLED: teve--titt-ar-en
  Svensk ordbok
 10. teveronika

  te`veronika subst. ~n teveronikor ORDLED: te--veronik-an
  Svensk ordbok