1. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 2. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 3. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 4. tsunami

  tsunami, långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred.

 5. Kambodja

  Kambodja, Cambodja, 1970–75 Khmerrepubliken, 1975–89 Kampuchea, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 6. theravada

  theravada, theravāda, den gren av hinayanabuddhism som finns i Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos, Kambodja och Vietnam.

 7. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 8. monarki

  monarki är ett styrelsesätt där en kung, drottning eller kejsare har den högsta makten.
 9. Jemen

  Jemen, Yemen, stat på Arabiska halvöns sydvästspets.

 10. Niger

  Niger, stat i Västafrika.