1. Ti

  Ti, kemiskt tecken för grundämnet titan.
 2. Ti

  Ti är det kemiska tecknet för titan.
 3. titan

  titan, grundämne, lättmetall, homolog till zirkonium och hafnium i periodiska systemets grupp 4 (titangruppen), kemiskt tecken Ti.
 4. norska

  norska är det språk som talas i Norge.
 5. danska

  danska är det språk som talas i Danmark.
 6. kreolspråk

  kreolspråk, numera teknisk term för ett språk som har fått större delen av sitt ordförråd från ett annat språk men vars grammatik avviker starkt från det språket.
 7. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 8. tinnitus

  tinnitus, öronsusning, ett endast av personen själv upplevt ljud som kan vara pipande, tonliknande eller brusande.
 9. transvestism

  transvestism, behov av att klä sig i det motsatta könets kläder.
 10. morsealfabetet

  morsealfabetet, alfabet där varje bokstav motsvaras av en kombination av korta och långa signaler.