1. Ti

  Ti är det kemiska tecknet för titan.
 2. Ti

  Ti, kemiskt tecken för grundämnet titan.
 3. tee

  tee, mittpunkten i ett curlingbo (måltavlan i isen).
 4. kreolspråk

  kreolspråk, numera teknisk term för ett språk som har fått större delen av sitt ordförråd från ett annat språk men vars grammatik avviker starkt från det språket.
 5. retikel

  retikel (för etymologi se reticulum), endoplasmatiskt retikel, mikroskopiskt nätverk i kärnförsedda cellers cytoplasma, se endoplasmanät.
 6. retikel

  retikel (för etymologi se reticulum), det utanför cellerna liggande (extracellulära) nätverk, som bildas av retikulintrådar.
 7. tebi-

  tebi-, måttenhetsprefix med beteckningen Ti, innebärande faktorn 2 40 ≈ 1,100 · 10 12.
 8. tee

  tee, utslagsplatsen i golf, från vilken spelet på varje hål börjar.
 9. Sati

  Sati, i hinduisk mytologi namn på Shivas hustru, död men återfödd som Parvati.
 10. Tiemann-kateter

  Tiemann-kateter, gummikateter med solid böjd spets, använd för tappning av urinblåsan vid blåstömningssvårigheter.