1. exempel

  exempel, litterär term: kort berättelse som ingår i en större framställning för att pedagogiskt åskådliggöra en moralisk tes eller demonstrera en egenskap och dess följder.
 2. tillväxtfaktorer

  tillväxtfaktorer, kroppsegna proteiner som hos människan och djur utövar hormoneffekter som befordrar cellers delning, differentiering och aktiviteter.
 3. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 4. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 5. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 6. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 7. atom

  atom är den minsta delen av ett grundämne.

 8. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 9. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.

 10. tillräcklig betingelse

  tillräcklig betingelse, tillräckligt villkor , förutsättning, säg A, för att något annat, B, skall gälla eller ske, vilket innebär att om A är uppfyllt så gäller också B, dvs.