1. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 2. tillåtelse

  tillåtelse [til`-] subst. ~n ORDLED: till--låt-els-en
  Svensk ordbok
 3. halal

  halal är ett ord inom islam för mat som man får lov att äta.
 4. monetarism

  monetarismriktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.
 5. Loke

  Loke, gestalt av mångskiftande karaktär i nordisk mytologi; som son till jätten Farbaute är han egentligen av jättesläkt, men sedan han ingått fostbrödralag med Oden uppträder han vanligtvis bland asarna.
 6. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 7. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 8. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 9. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 10. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.