1. tillbakablick

  tillba`kablick subst. ~en ~ar ORDLED: till-baka--blick-en
  Svensk ordbok
 2. retrospektiv

  retrospektiv, tillbakablickande, oftast om utställning eller filmvisning som omfattar ett tillbakablickande urval av en ännu levande konstnärs verk.
 3. retromode

  retromode, modestil som lånar form, mönster och framför allt detaljer ur ett relativt nyligen passerat mode, till skillnad från nostalgiskt mode som baserar sig på ett mer allmänt sentimentalt tillbakablickande.
 4. Florian Illies

  Illies, Florian, född 1971, tysk författare och kulturjournalist.
 5. Kerstin Hörlin-Holmquist

  Hörlin-Holmquist, Kerstin, född Hörlin, 1925–97, möbelformgivare, dotter till Tor Hörlin.
 6. Hermann Peter Piwitt

  Piwitt, Hermann Peter, född 1935, tysk författare.
 7. Pausanias

  Pausanias, grekiska Pausanias, grekisk författare, verksam vid mitten av 100-talet e.Kr.
 8. Fredrik Wretman

  Wretman, Fredrik, född 1953, bildkonstnär, utbildad vid Konstakademien, son till Tore Wretman och Meg Westergren.
 9. Stellan Mörner

  Mörner, Stellan, 1896–1979, konstnär, författare, professors namn 1968; jämför släktartikel Mörner.
 10. Sunset Boulevard

  Sunset Boulevard, amerikansk film i regi av Billy Wilder (premiär 1950).