1. tillgjord

  till`gjord adj. tillgjort ORDLED: till--gjor-da
  Svensk ordbok
 2. teatral

  teatra´l adj. ~t ORDLED: teatr-al
  Svensk ordbok
 3. chosig

  chosig [ʃå`-] adj. ~t ORDLED: chos-ig
  Svensk ordbok
 4. ha sig

  ha´ sig verb hade haft, pres. har
  Svensk ordbok
 5. gudsnådelig

  gudsnå`delig el. gudsnå`dlig adj. ~t ORDLED: guds--nåd(e)-lig
  Svensk ordbok
 6. chosa sig

  chosa sig [ʃå`-] verb chosade chosat ORDLED: chos-ar SUBST.: chosande
  Svensk ordbok
 7. teatralisk

  teatra´lisk adj. ~t ORDLED: teatr-al-isk
  Svensk ordbok
 8. sipp

  sipp adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. läspa

  läs`pa verb ~de ~t ORDLED: läsp-ar SUBST.: läspande, läspning
  Svensk ordbok
 10. svassa

  svass`a verb ~de ~t ORDLED: svass-ar SUBST.: svassande; svass
  Svensk ordbok