1. tillsluta

  till`sluta verb tillslöt tillslutit tillsluten tillslutna, pres. tillsluter ORDLED: till--slut-er SUBST.: tillslutande, tillslutning
  Svensk ordbok
 2. tillslutare

  till`slutare subst. ~n äv. tillslutarn, plur. ~, best. plur. tillslutarna ORDLED: till--slut-ar-en
  Svensk ordbok
 3. hermetisk

  hermetisk, fullständigt lufttät.
 4. hermetisk

  hermetisk, som hänför sig till hermetism.
 5. slutstycke

  slutstycke, mekanismdel i eldhandvapen eller kulspruta som tillsluter pipans bakre del under skottlossningen.
 6. bourdonmanometer

  bourdonmanometer, vanligt instrument för mätning av tryck i gaser och vätskor inom industrin.
 7. hermetisk

  hermetisk, helt otillgänglig (om text o.d.).
 8. epifragma

  epifragma, membran eller platta som tillsluter en öppning hos en organism.
 9. agraff

  agraff, metallclip med vilket man tillsluter ett kirurgiskt sår.
 10. klausur

  klausur, den i klosterregler föreskrivna avskildheten från omvärlden.