1. Tor

  Tor, fornisländska Þórr, en av de främsta gudarna i fornnordisk mytologi, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.
 2. Tor

  Tor, Thor, mansnamn av nordiskt ursprung, motsvarande gudanamnet Tor.
 3. Tor

  Tor, i datorteknik ett programvaru- och nätverkssystem för anonymisering vid användning av internet.

 4. tor

  tor, stenpelare av fast berg, ibland krönt med löst liggande block.
 5. Tor Hedberg

  Hedberg, Tor, 1862–1931, publicist och författare, ledamot av Svenska Akademien från 1922, son till Frans Hedberg, bror till Walborg Hedberg.
 6. Tor Andræ

  Andræ, Tor, 1885–1947, religionshistoriker och kyrkoman, professor vid Stockholms högskola 1927–29 och vid Uppsala universitet 1929–36, ecklesiastikminister i sommarministären 1936, biskop i Linköpings stift 1936–47.
 7. Tor Aulin

  Aulin, Tor, 1866–1914, violinist, dirigent och tonsättare, bror till Valborg Aulin.
 8. Tor Bergner

  Bergner, Tor, 1913–90, sångare, viskompositör och visförfattare.
 9. Tor Bonnier

  Bonnier, Tor, 1883–1976, bokförläggare; jämför släktartikel Bonnier.
 10. Tor Halvorsen

  Halvorsen, Tor, 1930–87, norsk fackföreningsman och politiker (Arbeiderpartiet), ursprungligen rörläggare, ordförande i norska LO från 1977, miljöminister 1973–74 och socialminister 1974–76.