1. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 2. tor

  tor, stenpelare av fast berg, ibland krönt med löst liggande block.
 3. Tora

  Tora (hebreiska, ’undervisning’), judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk.
 4. torka

  torka, tillfällig, oregelmässig eller onormal vattenbrist i den yttre miljön.
 5. tornedalingar

  tornedalingar är den befolkning som talar finska och lever i Torne älvs breda dalgång i Lappland och Norrbotten.

 6. torv

  torv, organogen (organisk) jordart, framför allt bildad av växtrester vilka finns kvar på den plats där växterna en gång levt.
 7. torrdestillation

  torrdestillation, pyrolys , upphettning och destillation av organiska fasta ämnen eller vätskor utan närvaro av syre.
 8. Torarullar

  Torarullar, pergamentrullar för liturgiskt bruk med de fem Moseböckernas text (se Tora) präntade av särskild utbildad skrivare ( sofer) enligt rabbinska föreskrifter.
 9. tortyr

  tortyr, plågsam och förnedrande behandling av en person.

 10. Brandenburger Tor

  Brandenburger Tor, den viktigaste stadsporten i 1700-talets Berlin, på vägen från slottet och Unter den Linden ut genom Tiergarten och vidare mot det preussiska kungadömets stamland Brandenburg.