1. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 2. tor

  tor, stenpelare av fast berg, ibland krönt med löst liggande block.
 3. Tora

  Tora (hebreiska, ’undervisning’), judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk.
 4. tornedalingar

  tornedalingar, den finsktalande befolkningen (och de personer som uppfattar sig som etniska tornedalingar) på svenska sidan av Torne älv samt Muonio- och Könkämäälvarna, dvs. i Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner samt i delar av Kiruna och Gällivare kommuner.

 5. torv

  torv, organogen (organisk) jordart, framför allt bildad av växtrester vilka finns kvar på den plats där växterna en gång levt.
 6. torka

  torka, tillfällig, oregelmässig eller onormal vattenbrist i den yttre miljön.
 7. Torarullar

  Torarullar, pergamentrullar för liturgiskt bruk med de fem Moseböckernas text (se Tora) präntade av särskild utbildad skrivare ( sofer) enligt rabbinska föreskrifter.
 8. tornado

  tornado, i engelskspråkiga länder benämning på intensiv luftvirvel, se tromb.
 9. torrdestillation

  torrdestillation, pyrolys , upphettning och destillation av organiska fasta ämnen eller vätskor utan närvaro av syre.
 10. tortyr

  tortyr, plågsam och förnedrande behandling av en person.