1. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 2. tornedalingar

  tornedalingar, den finsktalande befolkningen (och de personer som uppfattar sig som etniska tornedalingar) på svenska sidan av Torne älv samt Muonio- och Könkämäälvarna, dvs. i Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner samt i delar av Kiruna och Gällivare kommuner.

 3. Brandenburger Tor

  Brandenburger Tor, den viktigaste stadsporten i 1700-talets Berlin, på vägen från slottet och Unter den Linden ut genom Tiergarten och vidare mot det preussiska kungadömets stamland Brandenburg.

 4. Tora

  Tora (hebreiska, ’undervisning’), judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk.
 5. torka

  torka, tillfällig, oregelmässig eller onormal vattenbrist i den yttre miljön.
 6. Torarullar

  Torarullar, pergamentrullar för liturgiskt bruk med de fem Moseböckernas text (se Tora) präntade av särskild utbildad skrivare ( sofer) enligt rabbinska föreskrifter.
 7. torv

  torv, organogen (organisk) jordart, framför allt bildad av växtrester vilka finns kvar på den plats där växterna en gång levt.
 8. torsk

  torsk, Gadus morhua, art i familjen torskfiskar.
 9. tor

  tor, stenpelare av fast berg, ibland krönt med löst liggande block.
 10. Tornedalen

  Tornedalen, dels ett geografiskt område som omfattar dalgången i kommunerna längs Torne och Muonio älvar i Sverige och Finland, dels ett kulturområde med finskt språk (se meänkieli) och finsk kultur (se tornedalingar).