1. Tora

  Tora (hebreiska, ’undervisning’), judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk.
 2. Torarullar

  Torarullar, pergamentrullar för liturgiskt bruk med de fem Moseböckernas text (se Tora) präntade av särskild utbildad skrivare ( sofer) enligt rabbinska föreskrifter.
 3. Tora

  Tora, Thora, kvinnonamn av nordiskt ursprung, kortform av olika namn med förleden T(h)or- eller med efterleden - t(h)ora men så småningom ofta uppfattat som den feminina formen av Tore.
 4. Tora Dahl

  Dahl, Tora, 1886–1982, författare; dotter till Theodor Dahl, sondotter till F.G.A. Dahl.
 5. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 6. torax

  torax, se thorax.
 7. Tora Teje

  Teje (till 1909 Johansson), Tora, 1893–1970, skådespelerska.
 8. Tora Berger

  Berger, Tora, född 1981, norsk skidskytt.

 9. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 10. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.