1. Torbjörn

  Torbjörn, Thorbjörn, mansnamn av nordiskt ursprung, sammansatt av gudanamnet Tor och björn.
 2. Torbjörn Flygt

  Flygt, Torbjörn, född 1964, författare.

 3. Torbjörn Tännsjö

  Tännsjö, Torbjörn, född 1946, filosof och samhällsdebattör, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet sedan 2002, professor i samma ämne vid Göteborgs universitet 1995–2001.

 4. Torbjörn Säfve

  Säfve, Torbjörn, född 1941, författare.
 5. Torbjörn Thedéen

  Thedéen, Torbjörn, född 1931, statistiker.
 6. Torbjörn Lillieqvist

  Lillieqvist, Torbjörn, född 1945, operasångare (tenor).
 7. Torbjörn Elensky

  Elensky, Torbjörn, född 1967, författare.
 8. Torbjörn Blomdahl

  Blomdahl, Torbjörn, född 1962, biljardspelare.

 9. Torbjörn Olsson

  Olsson, Torbjörn, 1916–98, arkitekt, delägare i AOS arkitekter AB.
 10. Torbjörn Hedberg

  Hedberg, Torbjörn, född 1939, matematiker, rektor vid Högskolan i Luleå 1979–93, professors namn 1986.