1. Torbjörn Säfve

  Säfve, Torbjörn, född 1941, författare.
 2. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 3. Torbjörn

  Torbjörn, Thorbjörn, mansnamn av nordiskt ursprung, sammansatt av gudanamnet Tor och björn.
 4. Torbjörn Flygt

  Flygt, Torbjörn, född 1964, författare.

 5. Torbjörn Lillieqvist

  Lillieqvist, Torbjörn, född 1945, operasångare (tenor).
 6. Torbjörn Tännsjö

  Tännsjö, Torbjörn, född 1946, filosof och samhällsdebattör, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet sedan 2002, professor i samma ämne vid Göteborgs universitet 1995–2001.

 7. Torbjörn Caspersson

  Caspersson, Torbjörn, 1910–97, cellforskare, professor i cellforskning och genetik vid Karolinska Institutet 1944–77.
 8. Ibn al-Arabi

  Ibn al-Arabi ( Abū Bakr Muḥammad Muḥyī ad-Dīn ibn al-˙Arabī, född 28 juli 1165, död 16 november 1240, arabisk islamisk mystiker och filosof.
 9. Augustpriset

  Augustpriset, litterärt pris som sedan 1989 delas ut av Svenska Förläggareföreningen i tre kategorier: årets svenska skönlitterära bok, årets svenska fackbok och årets svenska barn- och ungdomsbok.

 10. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.