1. Tord

  Tord, Thord, mansnamn av nordiskt ursprung, motsvarande fornsvenska Thordh, Thordher, vilket i sin tur har antagits vara en sammandragen form av ett namn motsvarande fornvästnordiskans Þorrøðr, av gudanamnet Tor och elementet frid ’fred’, ’beskydd’.
 2. tordyvlar

  tordyvlar, Geotrupidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 450 arter, varav sju i Sverige.
 3. Tord Ganelius

  Ganelius, Tord, 1925–2016, matematiker, professor vid Göteborgs universitet 1957–80, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare 1981–89.

 4. Tord Palander

  Palander, Tord, 1902–72, nationalekonom, professor vid Handelshögskolan i Göteborg 1941–48 och vid Uppsala universitet 1948–69.
 5. Tord Nygren

  Nygren, Tord, född 1936, konstnär, illustratör och författare.
 6. tordmule

  tordmule, Alca torda, art i fågelfamiljen alkor.
 7. Tordesillas

  Tordesillas, stad i provinsen Valladolid, Castilla y León, Spanien, 30 km sydväst om staden Valladolid; 8 900 invånare (2016).

 8. samiska

  samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön.
 9. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 10. Tord Peterson

  Peterson, Tord, 1926–2021, skådespelare.