1. Tore

  Tore, Thore, mansnamn av nordiskt ursprung motsvarande ett äldre Thorir.
 2. Tore Johnson

  Johnson, Tore, 1928–80, fotograf, medlem av gruppen Tio Fotografer, son till Eyvind Johnson.
 3. Tore Sjöstrand

  Sjöstrand, Tore, 1921–2011, löpare.
 4. Tore Keller

  Keller, Tore, 1905–88, fotbollsspelare (forward).
 5. Tore Wretman

  Wretman, Tore, 1916–2003, restaurangman och kokboksförfattare, hovtraktör 1963, fil. hedersdoktor 1986, professors namn 2000.
 6. Tore Brodd

  Brodd, Tore, 1917–88, idrottsledare, framför allt i fotboll.
 7. Tore Frängsmyr

  Frängsmyr, Tore, 1938–2017, vetenskapshistoriker, professor i Uppsala från 1982, innehavare av Hans Rausing-professuren i vetenskapshistoria 2001–07.

 8. Tore Dalenius

  Dalenius, Tore, 1917–2002, statistiker, professor vid Stockholms universitet 1965–83; även verksam vid Brown University, Providence, USA.
 9. Tore Billing

  Billing, Theodor ( Tore), 1817–92, landskapsmålare.
 10. Tore Holm

  Holm, Tore, 1896–1977, båtkonstruktör och kappseglare.