1. transmission

  transmission, inom maskintekniken den enhet som vid överföring av mekanisk energi från en roterande axel till en annan dels kopplar samman icke-koncentriska axlar med varandra, dels ändrar rotationshastighet på bekostnad av vridmoment och omvänt.
 2. transmission

  transmission, inom biologin signalöverföring mellan celler inom flercelliga organismer.
 3. transmission

  transmission, inom fysiken fenomenet att ett material släpper igenom elektromagnetisk strålning (t.ex. vanligt ljus).
 4. neuromuskulär transmission

  neuromuskulär transmission, impulsöverföring från en motorisk nerv (rörelsenerv) till en muskel, med en muskelsammandragning som resultat.
 5. transmissionsledning

  transmissionsledning, inom elektrotekniken en teleledning för överföring av information mellan en sändare och en mottagare eller elledning för överföring av el vid mycket hög spänning mellan två punkter i ett starkströmsnät.
 6. transmissionsnät

  transmissionsnät, tidigare stamnät, inom elektroteknik det landsomfattande kraftledningsnätet för överföring av elektricitet.

 7. transmission

  transmission [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: trans-miss-ion-en
  Svensk ordbok
 8. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 9. nervcell

  nervcell, gangliecell, neuron, cell som skapar och förmedlar impulser i nervsystemet.

 10. transmissionsgitter

  transmissionsgitter, gitter avsett för genomgående ljus.