1. traumatisk

  traumatisk [trauma´-] adj. ~t ORDLED: traum-at-isk
  Svensk ordbok
 2. kronisk traumatisk encefalopati

  kronisk traumatisk encefalopati, chronic traumatic encephalopathy, CTE, boxardemens, dementia pugilistica, sammanfattande benämning på en kombination av symtom på hjärnskada orsakad av upprepat våld, av varierande svårighetsgrad, mot huvudet.
 3. posttraumatiskt stress-syndrom

  posttraumatiskt stress-syndrom, PTSD ( posttraumatic stress disorder), psykisk störning som kan drabba personer som utsatts för en traumatisk händelse långt utöver vanliga mänskliga erfarenheter.
 4. vittnespsykologi

  vittnespsykologi, den del av rättspsykologin (forensisk psykologi) som studerar faktorer vilka kan påverka riktigheten och fullständigheten, dvs. tillförlitligheten, i ett vittnesmål.
 5. trauma

  trauma, påverkan av människokroppen förorsakad av yttre faktorer och/eller händelser som ger en övergående eller kvarstående effekt.
 6. skrikterapi

  skrikterapi, term främst förknippad med Arthur Janovs kontroversiella s.k. primalterapeutiska metod, där patienterna via skrik får kontakt med den psykologiska smärta som förknippas med olika traumatiska händelser i livet.
 7. Lisbeth Salander

  Lisbeth Salander, gestalt i tre kriminalromaner av Stieg Larsson, utgivna 2005–07.

 8. artros

  artros, successiv nedbrytning av ledbrosk.
 9. Aleksandar Vučo

  Vučo, Aleksandar, 1897–1985, serbisk författare.
 10. William Wharton

  Wharton, William, pseudonym för Albert du Aime, 1925–2008, amerikansk författare, ursprungligen konstnär.